با استفاده از سامانه کوییز7 می توانید به برگزاری آزمون آنلاین بپردازید.

 

برگزاری آزمون آنلاین در سامانه کوییز7

برخی از ویژگی های برگزاری آزمون آنلاین در سامانه کوییز7 عبارتند از:

  • برگزاری آزمون با کلیدهای متفاوت
  • استفاده از امکان پیشرفته ی زوج درس ( ایجاد دو درس برای همه دانش آموزان و انتخاب شرطی یکی از آنها برای هر دانش آموز توسط سیستم برای تصحیح و ایجاد کارنامه)
  • برگزاری آزمون آنلاین در راس ساعت معین از پیش تایین شده به دو صورت عادی و شناور 
  • انعطاف در سیستم ثبت پاسخنامه و امکان افزودن دستی پاسخنامه توسط برگزارکننده
  • مشاهده فعالیت شرکت کنندگان آزمون بصورت آنلاین
  • سیستم تصحیح آزمون هوشمند و سریع
  •  کارنامه ی کامل (نمره خام، تراز و رتبه در هر درس، دروس عمومی و تخصصی و مجموع) و نمودارهای تحلیلی شامل نمودار پیشرفت دانش آموز

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و یا اطلاع از نحوه ی استفاده از سامانه کوییز7 ، به بخش آموزش مراجعه کنید یا با پشتیبانی سامانه تماس بگیرید.

برچسب ها: آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، سامانه برگزاری آزمون آنلاین ، برگزاری آزمون آنلاین ، نرم افزار آزمون آنلاین ، آزمون ساز آنلاین